De oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie.             De oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Hij of zij heeft gedurende een twee jarige post-hbo opleiding de kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep.             Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden, zijn kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. De oncologie fysiotherapeut richt zich onder andere op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen die op kunnen treden bij de oncologische patiënt zijn: pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid. Naast de fysieke klachten die kunnen optreden tijdens het doormaken van de ziekte kanker spelen mogelijk ook psychische en sociale factoren een rol. De oncologiefysiotherapeut maakt deze factoren bespreekbaar, biedt een luisterend oor en coacht de mensen op dit vlak.
 Oncofysio van Ravenstein Voor wie Start Voor wie Behandel fase Palliatieve fase Tarieven Extra Privacy Contact Voor wie