Oncofysio van Ravenstein houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin staan regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in het volgende reglement vastgelegd : PRIVACY REGELEMENT
 Oncofysio van Ravenstein Privacy Start Voor wie Behandel fase Palliatieve fase Tarieven Extra Privacy Contact Privacy