Oncofysio van Ravenstein heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar geen afspraken heeft met Oncofysio van Ravenstein ontvangt u de factuur rechtstreeks. Wanneer u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij een niet nagekomen afspraak geldt het volledige tarief. In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Lex van Ravenstein staat in het centraal kwaliteitsregister van het K.N.G.F. en is BIG- geregistreerd (nr. 59043274304). Daarnaast is Lex van Ravenstein bestuurslid van FyNeOn, een netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg.
 Oncofysio van Ravenstein Extra Start Voor wie Behandel fase Palliatieve fase Tarieven Extra Privacy Contact
Extra