De oncologiefysiotherapeut kan ingezet worden in alle fasen van de ziekte kanker en de behandeling daarvoor:                        In de curatieve of behandelfase is alles gericht op het bestrijden van de ziekte kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken van conditieverlies, spierkrachtverlies, voorlichting geven en het verlichten van spanningsklachten.             In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, vertrouwen herstellen in het eigen lichaam en grenzen ontdekken én verleggen. Ook het hervinden van plezier in bewegen is een belangrijk onderdeel. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een bewegingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.. Ook na een succesvolle behandeling zijn er mogelijk blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg blijft ook dan belangrijk.
 Oncofysio van Ravenstein Behandel Start Voor wie Behandel fase Palliatieve fase Tarieven Extra Privacy Contact
fase Behandel fase